Privacystatement en cookies

Privacyverklaring websitebezoekers

Hub Noord-Brabant respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Hub Noord-Brabant, kunnen worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy en Cookie verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze Privacy en Cookie Verklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Hub Noord-Brabant en de door contact-aanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens via een contactformulier

Hub Noord-Brabant behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Hub Noord-Brabant verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens zijn nodig om uw contactaanvraag te kunnen beantwoorden. 

Externe dienstverleners en andere sites

Op de websites van Hub Noord-Brabant zijn een aantal links naar andere websites van orga-nisaties te vinden. Hub Noord-Brabant kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacy Verklaring van de betreffende website te lezen.

Beveiliging

Hub Noord-Brabant heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Via het contactformulier worden uw gegevens versleuteld verzonden over een beveiligde verbinding. Indien u denkt dat de gegevens die wij van u verwerken gevaar lopen in verband met een vermoedelijk datalek, stel ons dan onmiddellijk daarvan op de hoogte door contact op te nemen met secretariaat@hubnoordbrabant.nl of via het volgende telefoonnummer 073-5212752.  

Cookie instellingen

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Hub Noord-Brabant beter te laten functioneren (func-tionele cookies) en het websitebezoek te monitoren (analytische cookies), zodat Hub Noord-Brabant na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Hub Noord-Brabant gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te ver-gemakkelijken door het te onthouden.

Functionele cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat u bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

Analytische cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google, hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google ver-werken. Wij hebben hier geen invloed op. Wel verstrekken wij alleen geanonimiseerde in-formatie aan Google.

Tracking cookies (Advertentie en Interesse)

Deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van een bezoeker vast te leggen. Onder andere Sociale media platforms maken gebruik van dit soort cookies. Op grond van de wet is voor het bijhouden van deze cookies uw toestemming vereist. Daarom krijgt u bij het bezoe-ken van onze website de vraag of u instemt met het gebruik van deze cookies. Pas als u toe-stemming heeft gegeven, worden deze cookies geplaatst.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na verloop van de verloop-datum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser).

Social Media

Op deze websites kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken van Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Rechten betrokkenen:

Als websitebezoeker heeft u het recht op inzage in/informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Een verzoek op dit gebied kunt u sturen naar: secretariaat@hubnoordbrabant.nl.  

In een dergelijk verzoek kunt u vragen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Wij reage-ren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u een verzoek heeft ingediend met betrekking tot uw gegevens en u vindt dat wij daar niet op de juiste manier mee omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact, vragen en feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van Hub Noord-Brabant, dan kunt u deze richten aan:

Stichting Hub Noord-Brabant
Adres: Waterleidingstraat 4
Postcode en plaats: 5244 PE  Rosmalen
Telefoonnummer: 073 – 523 11 90
E-mail: secretariaat@hubnoordbrabant.nl 

Verwerkingsverantwoordelijke: de Voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Hub Noord-Brabant.

Functionaris Gegevensbescherming
Met vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de heer N. (Niels) Joosten
Adres: Spoorlaan 2a

Postcode en plaats: 2411 ER Bodegraven
Telefoonnummer: 0172 – 78 50 75 
E-mail: niels@privacyopschool.nl

Wijziging van Privacy- en cookie verklaring

Hub Noord-Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 12 december 2022

h u b
Naam Doel Link
Google Tag Manager Wordt gebruikt om gebruikersinstellingen en voorkeuren op te slaan, waardoor de functionaliteit van Google Tag Manager wordt verbeterd zonder directe tracking van gebruikersgedrag voor advertentiedoeleinden. Lees meer
Website & systeem Wordt gebruikt om gebruikersinstellingen en voorkeuren op te slaan, waardoor de functionaliteit van Wingzz wordt verbeterd zonder directe tracking van gebruikersgedrag voor advertentiedoeleinden. Lees meer
Naam Doel Link
Google Analytics Wordt gebruikt om het websiteverkeer te analyseren, gebruikersgedrag te volgen en inzichten te bieden in hoe gebruikers de website gebruiken om de prestaties en effectiviteit van de website te verbeteren. Lees meer