Ouderbijdragen

In samenwerking met de oudercommissie organiseert elke school diverse schoolactiviteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval en een schoolreis. Om deze activiteiten te bekostigen vragen veel scholen aan ouders een aantal vrijwillige financiële bijdragen.

Binnen Hub Noord-Brabant hebben we in 2021 besloten de komende jaren af te zien van deze vrijwillige bijdragen door ouders, ook voor zwemles. Wel vragen we om een bijdrage als er een schoolreisje of een schoolkamp wordt georganiseerd.