Downloads

Strategische documenten

Kwaliteit en opbrengsten

Jaarplan

Klachten en geschillen

Medezeggenschap (GMR en MR)

De notulen van de vergaderingen van de GMR staan op de pagina van de GMR
De notulen van de vergaderingen van de MR staan op de pagina’s van de scholen

 


 

h u b