Hub
Noord-Brabant - Oss

Locatiegegevens

 • 70 medewerkers
 • 200 leerlingen
 • Leeftijd van 4 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Leer- en gedragsproblemen
 • Brede doelgroep
 • Structuur en veiligheid
 • Ondersteuning en aanbod op maat.
 • Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (SO en VSO)

Welkom bij Hub Noord-Brabant - Oss

Locatie Oss is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. We hebben hier zo’n 195 leerlingen, die onderwijs krijgen van een enthousiast en betrokken team.

Onze leerlingen

Geen leerling is hetzelfde; onze doelgroep is divers in vele opzichten. Zo is er variatie in niveau, leeftijd en specifieke hulpvragen. De meeste leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand, eventueel aangevuld met een stoornis uit het autismespectrum (ASS), aandachttekort en hyperactiviteitstoornis (ADHD) en/of sociaal-emotionele problematiek. Leerlingen komen naar onze school omdat zij extra ondersteuning nodig hebben. De gewone basisschool kan dat niet of onvoldoende bieden. Leerlingen hebben extra hulp nodig op verschillende gebieden bijvoorbeeld bij het leren, bij de sociale en/of emotionele ontwikkeling en bij de praktische redzaamheid. De inhoud van het onderwijs stemmen we zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de leerling.

Passend onderwijsprogramma

Hoe divers onze doelgroep ook is; bij Hub Noord-Brabant - Oss halen we het maximale uit onze leerlingen. We kijken naar de mogelijkheden en geven kinderen en jongeren de aandacht en begeleiding die zij nodig hebben. Dat doen we met een passend onderwijsprogramma, dat aansluit op het niveau en de behoefte van de leerling. De leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd, niveau en de ondersteuning die zij nodig hebben.

Voor een kijkje in onze school, zie onderstaande video.

 

Bezoekadres
Ruwaardstraat 15

5342 AH Oss

Postadres
Postbus 460
5240 AL Rosmalen

Ons onderwijs

De school bestaat uit twee afdelingen: speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Binnen deze twee afdelingen hebben we verschillende groepen, met elk een of meer groepsleraren en een assistent. Leerlingen worden ingedeeld op basis van leeftijd, niveau en ondersteuningsbehoefte.

Speciaal onderwijs

De leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) zitten in groepen die samengesteld zijn op basis van leeftijd, niveau en ondersteuningsbehoefte. De kleuters zitten bij elkaar in een klas. Dat geeft ons de tijd te zien hoe het kind zich ontwikkelt en in welke groep een kind uiteindelijk het beste past. Vanaf groep 3 brengen we onderscheid aan in 3 niveaus. In elke groep bieden we gepaste begeleiding en aanbod. In groep A is deze begeleiding intensief en is het aanbod meer praktisch gericht. In groep B en C kunnen leerlingen al meer zelfstandig. Het aanbod is vergelijkbaar met dat wat kinderen op een gewone basisschool krijgen. Natuurlijk wordt dit aangepast in tempo en op niveau. We willen zo precies mogelijk aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Soms wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Leerlingen uit verschillende klassen werken samen zodat zij qua niveau en tempo nog beter aanbod krijgen.

Voortgezet speciaal onderwijs

In ons voortgezet speciaal onderwijs (VSO) delen we onze leerlingen ook in op leeftijd, niveau en ondersteuningsbehoefte. De begeleiding die nodig is, speelt hierbij een belangrijke rol. In de onderbouw doen leerlingen kennis op bij bijvoorbeeld de vakken taal, wiskunde en wereldoriëntatie. Daarnaast krijgen ze praktijkvakken aangeboden. In de midden- en bovenbouw van het VSO gaan de leerlingen steeds gerichter toewerken naar uitstroom. Voor deze groep leerlingen breiden we het aanbod van praktijkvakken en interne stages uit. Als het voor een leerling tot de mogelijkheden behoort kan hij of zij branchecertificaten behalen en/of deelnemen aan IVIO examens. Een branchecertificaat is een landelijk erkend bewijs van kennis en vaardigheden die de leerling heeft geleerd in een specifieke branche die hij of zij kan laten zien aan een toekomstig werkgever. Voor Nederlands, wiskunde en Engels kunnen leerlingen deelnemen aan IVIO examens waarbij ze certificaten kunnen halen op verschillende niveaus. Dit biedt leerlingen soms de mogelijkheid om door te stromen naar een Entreeopleiding. In de bovenbouw zoeken we samen met de leerling naar stages, werk of naar geschikte dagbestedingsplekken.

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze.

Kwaliteit en opbrengsten

Ons schoolgebouw en de omgeving

Onze school bevindt zich in de rustige Ruwaardstraat, tegenover het Golfbad van Oss. Naast het hoofdgebouw wordt er gebruik gemaakt van drie extra noodlokalen. Het schoolgebouw is goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer, en daarmee ook voor het leerlingenvervoer. We hebben een afdeling speciaal onderwijs en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs. De afdelingen hebben ieder hun eigen schoolplein en een eigen ingang.

Op school

Hub Noord-Brabant - Oss beschikt over een eigen gymzaal, die ook wordt gebruikt door verschillende sportverenigingen. Daarnaast hebben we op school een ruimte voor fysiotherapie. Er is veel groen aanwezig; leerlingen planten en onderhouden de schooltuin zelf, onder begeleiding van een praktijkleraar.

Schoolplein

Het schoolplein voor onze jongere leerlingen is ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Hiermee stimuleren we kennismaking en integratie tussen de kinderen. Het schoolplein voor het voortgezet speciaal onderwijs is speciaal ingericht naar de behoeften van oudere leerlingen, onder meer met een tafeltennistafel, basketbalhoek en een zithoek. Ook is er een fietsenstalling voor leerlingen die met de fiets naar school komen.

In de buurt

Het schoolgebouw ligt midden in een woonwijk en vlak bij winkelcentra. Hierdoor is het leren in de praktijk slechts een kleine stap van de school verwijderd. Denk aan het oefenen in verschillende verkeerssituaties rondom de school en boodschappen doen in het winkelcentrum. Dit bevordert de zelfstandigheid van leerlingen.

Praktische informatie

Schooltijden SO

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.45 – 12.00 uur

12.45 – 15.00 uur

Dinsdag

08.45 – 12.00 uur

12.45 – 15.00 uur

Woensdag

08.45 – 12.30 uur

 

Donderdag

08.45 – 12.00 uur

12.45 – 15.00 uur

Vrijdag

08.45 – 12.00 uur

12.45 – 15.00 uur

Voor SO leerlingen valt de ochtendpauze binnen de reguliere schooltijd. De middagpauze van het SO is verdeeld in drie groepen. Alle leerlingen hebben 45 minuten pauze (inclusief lunch).

Schooltijden VSO

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Dinsdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Woensdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.30 uur

 

Donderdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Vrijdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

De middagpauze van het VSO is verdeeld in drie groepen. Alle leerlingen hebben 30 minuten pauze (inclusief lunch).

 

Eerste schooldag

28 augustus 2023

Herfstvakantie

16 tot 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 tot en met 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

12 tot 16 februari 2024

Tweede Paasdag 

1 april 2024

Koningsdag

23 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

 

Studiedagen en vrije dagen

Studiedagen en vrije dagen SO​​​​​​

Studiedagen VSO

Woensdag 13 september 2023

Woensdag 13 september 2023

 Woensdag 6 december 2023

 

 Vrijdagmiddag 22 december 2023

 

Maandag 29 januari 2024

 

Vrijdagmiddag 9 februari 2024

 

Woensdag 13 maart 2024

Woensdag 13 maart 2024

Vrijdagmiddag  19 april 2024

 

Vrijdag 31 mei 2024 Maandag 24 juni 2024 vrijdagmiddag 5 juli 2024

 

Vrijdag 21 juni 2024

Vrijdag 21 juni 2024

Klik hier voor het vakantierooster van 2023-2024

Klik hier voor het vakantierooster van 2024-2025

Klik hier voor onze schoolfolder 2023-2024

Het team

Een enthousiast team van ongeveer 70 medewerkers maakt zich samen sterk voor kwalitatief goed onderwijs. Iedereen draagt zijn steentje bij. Leraren, assistenten, orthopedagogen, logopedisten, conciërges, administratie, vakleraren en directie: ieder heeft zijn eigen rol en expertise. Samen doen we er alles aan om het beste uit onze leerlingen te halen. We informeren, organiseren en maken plannen voor de toekomst.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad heeft een wisselende samenstelling. Voor elke vergadering worden twee leerlingen uit de klassen uitgenodigd. Tijdens de vergadering mogen deze leerlingen vertellen wat er leeft in de klassen. Ze denken bijvoorbeeld mee over de aanschaf van spelmaterialen voor het plein en doen voorstellen voor de inhoud van festiviteiten op school. Ook bij het aanbod in de klas zijn ze betrokken. We vinden de bijdrage van de leerlingenraad heel waardevol voor onze school.

Oudercommissie

Onze oudercommissie is betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten op school. De ouders helpen ons om bijvoorbeeld Sinterklaas of het kerstfeest tot een succes te maken. Ook carnaval gaat niet voorbij zonder de hulp van de oudercommissie. De commissie is positief kritisch en denkt mee over de organisatie van allerlei festiviteiten en de aankleding van de school tijdens bepaalde thema's.

Samenstelling team

Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Hanneke Tonies

Teamleider bovenbouw SO en VSO

Mireille Delissen

Teamleider SO onder- en middenbouw

Sabine van Orsouw


Leerkrachten

Groep

Naam

E-mailadres

Groep 1-2 A+B

Groep 1-2 A+B

Meriam van Vugt

Maartje van de Veerdonk

Groep 1-2-3 B+C

Groep 1-2-3 B+C   

Dorette van Tilburg

Joyce van Zandvoort-Heesakkers

Groep 3-4 C     

​​​Monique Wijnen

Groep 4-5 C     

Kiki Brenders-vd Braak

Hester Teule

Groep 5-8 A+ B     ​​

Nicole van Balkom

Jessica van der Burgt​​​​​​

Groep 5-6 C​​​​​

Charlotte Bruinhof

Adriënne van den Hurk

​​​​​Groep 3-6 A en B

Ingeborg Hahn

Groep 3-6 A en B

Ilse kuijk

​​​​​groep 5-8 B

Glenn Heesakkers*

 

Groep 6-7 C

Cassandra Heesakkers*

Groep 6-7 C

Nadine Spierings

​​​​​​Groep 5-8 B C  

​​​​​​Laurie Heesakkers-Humpig

Groep 3-4 C + groep 1-2 B+C

Evelien Valks

Groep 7-8 C1

Gwendolyn Spreeuwers

Groep 7-8 C2

Moniek Lammers

Groep 7-8 C2

Mark Molendijk

​​​​​V 1-2-3 A     

Christel Manders

V  1-2 A+B

Jannai van Dijk

V  1-2 A+B 

Lieke Jacobs   

V1-2-3 B+C

Gladys Reijnen

V 2-3 C     

Anne van Meurs-van Haperen

V 2-3 C 

Monique van Sambeek

V 1-2 B+C

Moniek Lammers

V 1-2 A+B

Leandra van Schaijk

Praktijkleraren

Vak

Naam

E-mailadres

Tuinbouw

Stefan Koks

Techniek

Anton van den Bersselaar

Koken/huishoudkunde

Floor Megens

Koken/ huishoudkunde

Jessie Hermans

Bewegingsonderwijs

Tim Schröder

Bewegingsonderwijs

Christa Theunissen


Ondersteunend

Functie

Naam

E-mailadres

Logopediste

Jolanda Roosen

Logopediste

Logopediste

Fenna van Uden

Babs Hilliger

Orthopedagoge SO midden en onderbouw

Nikki Spapens

Orthopedagoge SO onderbouw 

Nadieh van de Westelaken

Orthopedagoge VSO

Lissy van Santvoort

Maatschappelijk werk

Harrie Gloudemans

Interne begeleiding SO

Sabine de Vet

Interne begeleiding VSO

Sanne den Ouden

Stagebegeleiding VSO

Jolanda de Laat

Stagebegeleiding VSO

Jeroen van Grinsven

 

 

 

Secretaresse

Secretaresse

Josette Kappen

Daniëlle van der Heijden

Facilitair

Henri Verstegen

Assistent facilitair

Lieke Hendriks

l.hendriks@hubnoordbrabant.nl


Onderwijsassistenten/ leraarondersteuner*

Naam

E-mailadres

Angela van Ballegooij

a.vanballegooij@hubnoordbrabant.nl

Jaimy Boeijen

Stephanie Bosman

j.boeijen@hubnoordbrabant.nl

s.bosman@hubnoordbrabant.nl

Erma Megens

e.megens@hubnoordbrabant.nl

Silvia van Ast

s.vanast@hubnoordbrabant.nl

Fabienne Lancee

Nathalie Vorstenbosch

f.lancee@hubnoordbrabant.nl

n.vorstenbosch@hubnoordbrabant.nl

Glenn Heesakkers*

Cassandra Heesakkers*

g.heesakkers@hubnoordbrabant.nl

c.heesakkers@hubnoordbrabant.nl

Helmie van de Wetering

h.vandewetering@hubnoordbrabant.nl

Frencis Hoeks

f.hoeks@hubnoordbrabant.nl

Agnes Donkers

Evelien Valks

a.donkers@hubnoordbrabant.nl

e.valks@hubnoordbrabant.nl

Rick Muijlwijk

r.muijlwijk@hubnoordbrabant.nl

Kelly Gabriëls

Anouck van den Nieuwelaar

k.gabriels@hubnoordbrabant.nl

a.vandennieuwelaar@hubnoordbrabant.nl

Ilse van Berkom

i.vanberkom@hubnoordbrabant.nl

Anja van der Heijden

Willeke van der Doelen

a.vanderheijden@hubnoordbrabant.nl

w.vanderdoelen@hubnoordbrabant.nl

Stephanie van Lieshout

Rik Janssen

s.vanlieshout@hubnoordbrabant.nl

r.janssen@hubnoordbrabant.nl

 

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze geeft instemming of advies bij belangrijke beslissingen die de school aangaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het wijzigen van schooltijden of de samenstelling van het personeelsbestand op de school. Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad van Hub Noord-Brabant - Oss bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging ouders

Vertegenwoordiging personeel

Mw. Els Jansen-Jacobs

Dhr. Martijn Beijerink

Dhr. Rob. Hermes

Mw.N.Smits-Spierings


Heeft u een vraag voor de MR of u wilt iets weten, dan kunt u mailen naar mrhuboss@hubnoordbrabant.nl.

MR-vergaderingen

Onze MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom als u hier belangstelling voor heeft. Via de nieuwsbrief en de website van de school, houden we u op de hoogte over belangrijke zaken die in de MR-vergaderingen aan bod zijn gekomen.

Documenten MR

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd voor schooltijd via Social Schools. Klik hiervoor op ‘Administratie’ en vervolgens op het plusje rechts naast ‘Absentiemeldingen’. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u. Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles. Dit kunt u doen door de groepsleraar via Social Schools een bericht te sturen middels ‘Gesprekken

Lees meer over verzuim en het aanvragen van verlof.

Kennismaken
of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub Noord-Brabant - Oss of uw kind aanmelden, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek om samen te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Directie

 • Mw. J.A.H.M. Tonies, directeur
 • Mw. M. H.M. Delissen, teamleider bovenbouw SO en VSO
 • Mw. S.A.G. van Orsouw, teamleider onder- en middenbouw SO

Commissie voor de Begeleiding

 • Mw. Hanneke Tonies, directeur
 • Mw. Nikki Spapens, orthopedagoog
 • Mw. Nadieh van de Westelaken, orthopedagoog
 • Mw. Lissy van Santvoort, orthopedagoog
 • Dhr. Harrie Gloudemans, schoolmaatschappelijk werker
 • Mw. Yvonne Lathouwers, jeugdarts GGD

Interne vertrouwenspersonen/pestcoördinator

 • Mw. Sanne den Ouden

Bezoekadres
Ruwaardstraat 15

5342 AH Oss

Postadres
Postbus 460
5240 AL Rosmalen

Onze kalender

 • Studiedag Hub

 • Schoolreis Toverland

 • Herfstvakantie

 • Schoolontbijt voor SO

 • zaterdag 17 juni 2023 Open Dag Hub Noord-Brabant locatie Oss

  Zaterdag 17 juni 2023 opent Hub Oss haar deuren. Iedereen is welkom om een kijkje in onze school te komen nemen. Mama's, papa's, broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Er zijn allerlei festiviteiten om het 20 jarig bestaan van Hub te vieren.

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.