Veiligheid en arbo

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze scholen veilig zijn, want alleen dan kunnen leerlingen en medewerkers effectief en plezierig samenwerken. Een veilige omgeving, zowel in als rond de school, is dé basis voor leren. Hieronder leest u wat wij doen om het leef- en leerklimaat op onze scholen zo veilig mogelijk te maken.

Bedrijfshulpverlening, EHBO en AED

Elke school beschikt over een aantal medewerkers die gecertificeerd zijn in bedrijfshulpverlening (BHV). Door jaarlijkse vervolgcursussen zorgen we dat hun kennis en vaardigheden up-to-date blijven. Daarnaast zijn er verschillende EHBO-ers op school aanwezig. Ook hangt er in alle locaties AED-apparatuur of in de nabijheid van het gebouw. De BHV-ers en EHBO-ers weten hoe zij dit apparaat moeten gebruiken.

Controle op speeltoestellen

Onze speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk bureau. Dit geldt voor alle toestellen, zowel die op het schoolplein als die in de gymzalen.

Calamiteitenplan

Bij een calamiteit, bijvoorbeeld brand of een ernstig ongeval, handelen medewerkers volgens een zogenaamd calamiteitenplan. Dit plan wordt regelmatig gecontroleerd door de brandweer en de gemeente. Jaarlijks nemen we het plan door op school, zodat medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt wanneer zich een calamiteit voordoet. Ook vinden jaarlijks ontruimingsoefeningen plaats. Verder zijn er een brandmeldsysteem, verlichte vluchtwegaanduidingen, noodverlichting, voldoende brandblusmaterialen en een alarmsysteem aanwezig.

Veiligheid op het schoolplein

Medewerkers houden goed toezicht voor aanvang van de school, tijdens de pauzes en bij het vertrek van de leerlingen. Hierdoor bieden wij een veilig speelklimaat. Rondom de schoolpleinen staat een goed hekwerk. Enerzijds zorgt dit ervoor dat leerlingen op het schoolplein blijven. Anderzijds houdt het ongewenste personen weg van de school.

Verzekeringen

Mocht er ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch iets fout gaan, dan is er voor alle scholen binnen onze stichting een collectieve verzekering gesloten via Meeùs Assurantiën. Hierin zitten een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering. Het verzekeringspakket geeft voldoende dekking, ook voor leerlingen die stage lopen of tijdelijk ergens anders onderwijs krijgen.

Vakkleding

Voor de veiligheid en hygiëne is het bij sommige vakken in het voortgezet speciaal onderwijs verplicht om bepaalde vakkleding te dragen. Denk aan een schort, overall, veiligheidsbril, gehoorbeschermers of werkschoenen. De meeste vakkleding is op school aanwezig. Het kan ook zijn dat uw kind zelf kleding mee moet nemen. Als dit zo is, hoort u dit bij de start van het schooljaar van ons.