Ons onderwijs

Welke leerstof wij uw kind aanbieden, hangt af van zijn of haar ontwikkelingsperspectief en leerroute. Per vakgebied wordt bepaald welke leerroute passend is en welke leerstof daarbij aangeboden wordt. Leerlingen worden ingedeeld in een groep op basis van leeftijd en niveau. De leraar maakt voor het leerstofaanbod een groepsplan. Dit plan beschrijft het onderwijs voor een periode van maximaal een halfjaar. Uiteraard kijken we ook naar de individuele mogelijkheden van iedere leerling en passen we het  onderwijsaanbod waar mogelijk hierop aan.

Participatie en integratie

Onderwijs speelt zich niet alleen af binnen de schoolmuren. Participatie en integratie in de maatschappij zijn voor onze leerlingen van groot belang. Daarom doen onze scholen mee met tal van buitenschoolse evenementen, denk aan cultuur- en natuurprojecten, de Kinderboekenweek, sportdagen en excursies. Ook feesten en vieringen, zoals verjaardagen, kalenderfeesten of het behalen van diploma’s of certificaten spelen een belangrijke rol in het leven van onze leerlingen.