Arbeidstoeleiding

Binnen arbeidstoeleiding onderscheiden wij de route arbeidstoeleiding en de route dagbesteding. Deze routes sluiten aan bij onze leerlingen: een deel van hen gaat straks (beschut) arbeid verrichten, een ander deel komt het best tot zijn recht op een dagbestedingsplek. Onze stagecoaches begeleiden de leerlingen en we werken samen met (stage)bedrijven.

Begeleiding door stagecoaches

Van keuken tot kattenpension en van tuin tot techniek: de leerlingen van Hub Noord-Brabant willen overal de handen uit de mouwen steken. Daarbij vinden we de juiste begeleiding belangrijk.

Route arbeidstoeleiding

Wanneer een leerling de route arbeidstoeleiding volgt, is een stagecoach vanaf het 14de levensjaar jaar betrokken bij de leerling. We nemen een arbeidsinteressetest af en leren samen met leerling, ouders en vakleraren waar mogelijkheden en kansen liggen. In de midden- en bovenbouw van het vso volgt de leerling steeds meer praktijkvakken. Hij of zij gaat stagelopen en bezoekt externe leerwerkplekken. De stagecoach monitort de ontwikkeling van het arbeidsvermogen van de leerling en stuurt bij als dat nodig is. Wanneer de leerling voldoende ervaring heeft opgedaan, wordt er gezocht naar een vaste werkplek, bijvoorbeeld in een winkel of in de productie.

Route dagbesteding

Binnen arbeidstoeleiding onderscheiden wij twee routes: de route arbeidstoeleiding en de route dagbesteding. Deze routes sluiten aan bij onze leerlingen: een deel van hen gaat straks (beschut) arbeid verrichten, een ander deel komt het best tot zijn recht op een dagbestedingsplek.

(Stage)bedrijven

Hub Noord-Brabant begeleidt leerlingen bij hun overgang van school naar een passende werkplek. Stages bij bedrijven in de regio zijn een belangrijk onderdeel van dit traject. Ons uitgebreide bedrijvennetwerk laat zien dat veel werkgevers graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Stagebegeleiders, jobcoaches en andere professionals zorgen met begeleiding en ondersteuning voor een succesvolle samenwerking.

VSO Werkt!

In Noordoost Brabant hebben 7 schoolbesturen met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs hun krachten gebundeld als het gaat om arbeidstoeleiding. Onder de vlag van “VSO werkt!” gaan de scholen de kwaliteit van arbeidstoeleiding nog verder versterken.

ESF+ (2021-2027)

Een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027)

Onze scholen krijgen dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en indien mogelijk extra begeleiding bij praktijklessen.

Het betreft dan:

  • Activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt;
  • Activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.