Leerlingenvervoer

Een aantal van onze leerlingen komt zelfstandig naar school met de fiets of met het openbaar vervoer. Lukt dit niet? Dan is de gemeente waar uw kind woont verantwoordelijk voor het vervoer naar school.

Leerlingenvervoer aanvragen

Wordt uw zoon of dochter op een van onze scholen geplaatst, dan vraagt u het gratis schoolvervoer aan bij de gemeente. U ontvangt van de gemeente een vragenlijst. Zodra u die heeft ingevuld en teruggestuurd, bekijkt de gemeente of uw kind recht heeft op vervoer.

Klacht over het vervoer

Heeft u een klacht over het vervoer? Neem dan contact op met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente of met de directie van de school. De school neemt klachten over het vervoer zeer serieus en heeft regelmatig overleg met de gemeenten en de vervoersbedrijven.