Sponsoring

Soms ontvangt de school giften, bijvoorbeeld voor een schoolreisje of nieuwe computers. Extraatjes die vanuit de reguliere middelen niet altijd mogelijk of verantwoord zijn, maar het onderwijs wel leuker en makkelijker maken. In principe staan we daarom positief tegenover sponsoring. Uiteraard bewaakt de directie namens de school de ethische en morele kanten van de aanvraag, het doel en de gewenste ruchtbaarheid daaromheen. Eventuele publiciteit vindt alleen plaats door of namens de directie.
 

In alle gevallen moet de sponsoring in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Daarnaast mag een sponsoring op geen enkele wijze in strijd zijn met de doelstelling, de pedagogische en onderwijskundige taak van de school, het onderwijsaanbod en de kwaliteit daarvan. De middelen en baten uit de sponsoring worden ingezet in het belang van de school en voor het doel waarvoor ze verworven of aangeboden zijn.