Passend onderwijs

De scholen van Hub Noord-Brabant bieden gespecialiseerd onderwijs aan kinderen en jongeren die niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Soms is al vroeg duidelijk dat een speciale school beter bij de talenten en mogelijkheden van een kind past, soms pas later. 

Speciaal of regulier onderwijs? 

In Nederland werken we met het principe van passend onderwijs. Dit betekent dat we als uitgangspunt hebben om zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt te laten gaan. De kinderen en jongeren die het echt nodig hebben, gaan naar speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverband

Om alle leerlingen onderwijs op maat te bieden, werken reguliere en speciale scholen met elkaar samen in een regionaal samenwerkingsverband. Onder welk samenwerkingsverband uw kind valt, is afhankelijk van de woonplaats van uw kind.

Aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs

Bij een aanmelding voor een van onze scholen heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school vraagt die voor u aan bij het samenwerkingsverband. De commissie die de TLV afgeeft, bekijkt kritisch of uw zoon of dochter inderdaad speciaal onderwijs nodig heeft. Deze commissie bepaalt ook hoelang de TLV geldig is. Verloopt de TLV? Dan vraagt de school een nieuwe verklaring aan.

Overstappen van regulier naar speciaal onderwijs

Zit uw kind op een reguliere (basis)school, maar krijgt hij of zij daar onvoldoende extra ondersteuning? Dan kunt u in goed overleg met de school een plaats op een speciale school aanvragen. De school regelt dit met het samenwerkingsverband en vraagt ook meteen de TLV aan voor het speciaal onderwijs.

Overstappen van speciaal naar regulier onderwijs

Verloopt de ontwikkeling van uw zoon of dochter zo goed dat een overstap van speciaal naar regulier onderwijs voor de hand ligt? Dan gaat de school met u en het samenwerkingsverband in gesprek over de mogelijkheden.

Ouder- en jeugdsteunpunt geeft duidelijkheid over passend onderwijs

In opdracht van OC&W hebben meerdere samenwerkingsverbanden een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht. Op de websites vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. 

Heb je een vraag over jouw zoon of dochter of over passend onderwijs? Weet dan dat jouw school je hier graag bij helpt.

Voor samenwerkingsverband PO & VO De Meierij, klik hier: www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl  
Voor samenwerkingsverband PO 30 06 en VO 30 06, klik hier: www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl