Hub
Veghel

Locatiegegevens

 • 70 medewerkers
 • 175 leerlingen
 • Leeftijd van 4 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Veiligheid en structuur
 • Intensieve begeleiding
 • Aansluiten bij niveau
 • (Voorgezet) Speciaal onderwijs

Welkom bij Hub Veghel

Locatie Veghel is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. Elke dag staat hier een team van deskundige, betrouwbare medewerkers klaar voor onze 175 leerlingen. Met geduld, respect en betrokkenheid geven we onze leerlingen de ruimte en kans om te leren.

Onze leerlingen

De meeste van onze leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand. Soms met bijkomende beperkingen, zoals een stoornis in het autismespectrum, PDD-NOS, stoornissen met betrekking tot aandachttekort en hyperactiviteit (ADHD) of een achterstand in psychosociale en emotionele ontwikkeling.

Gestructureerde leeromgeving

Wij bieden een veilige, duidelijk gestructureerde schoolomgeving. Door leerlingen vanuit een consequente en positieve benadering te stimuleren, helpen we ze bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. In een open, laagdrempelige en prettige sfeer leren kinderen en jongeren van én met elkaar. Leren door te doen, en fouten maken mag! Ons onderwijsaanbod is actueel en is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Bezoekadres
Sweelinckstraat 4

5462 CR Veghel

Postadres
Postbus 460
5240 AL Rosmalen

Ons onderwijs

Met een vast, ambitieus team van medewerkers bieden we onze leerlingen een veilige leeromgeving met veel structuur. We bouwen aan het zelfvertrouwen van onze leerlingen en kijken wat wél kan. Daarbij leren ze door te doen en ze weten: fouten maken mag!

Hub Veghel heeft twee afdelingen:

 • Speciaal onderwijs (4 tot maximaal 14 jaar)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (12 tot 20 jaar)

Binnen deze afdelingen bieden we onderwijs aan leerlingen met profiel 2 tot en met 6 . Leerlingen worden in kleine groepen ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. Regelmatig werken we ook in groepsoverstijgende niveaugroepen. Alle groepen hebben een of meer groepsleraren en soms ook een assistent.

Speciaal onderwijs

Onze leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) zijn ingedeeld op basis van hun leeftijd, niveau en ondersteuningsbehoefte. We vormen basisgroepen, maar werken ook groepsdoorbrekend voor de vakgebieden taal/lezen, rekenen en spelling. Zo kunnen we de kinderen in een veilige en gestructureerde omgeving zo veel en zo precies mogelijk bieden wat ze nodig hebben. Het ene kind heeft meer hulp en ondersteuning nodig dan het andere. We begeleiden de leerlingen intensief en bieden zo veel mogelijk maatwerk. Daarbij vinden we het voor elk kind van belang toe te werken naar een groei van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De leerling krijgt de kans zich optimaal op het eigen niveau te ontwikkelen en door te stromen naar de meest passende plek binnen het voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs

In het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan we leerlingen steeds gerichter voorbereiden op een passend plekje in de maatschappij. Daarom worden binnen het VSO naast het leerstofaanbod taal, rekenen, Engels, wereldoriëntatie en burgerschap ook praktijklessen aangeboden. Het gaat dan om de vakken koken/verzorging, tuinbouw, techniek en creatieve productie. Daarnaast ontvangen leerlingen afhankelijk van hun leerbehoefte en niveau meer of minder ondersteuning. We hebben hierbij veel aandacht voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en werken toe naar zelfstandigheid. Onze leerlingen in het vso zijn ingedeeld op leeftijd in een onderbouw en een midden-/bovenbouw.

Samenwerking met SBO

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is SBO De Wissel ook onderdeel van Hub Veghel. Samen met SBO De Wissel en het SO van Hub Veghel wordt toegewerkt naar een specialistische voorziening waar we met elkaar, vanuit gedeelde expertise, aan elk kind een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kunnen bieden.

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze.

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Onze hoofdlocatie bevindt zich aan de Sweelinckstraat in het hart van Veghel. Daarnaast heeft onze SO-afdeling nog een afdeling aan de Paul Rinkstraat in Veghel. Op deze locatie is SBO De Wissel ook onderdeel van onze school. We zijn trots op ons mooie en modern ingerichte schoolgebouw, waar leerlingen elke dag weer met plezier naartoe gaan.

Op school

Ons schoolgebouw heeft groepslokalen voor het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast beschikt Hub Veghel over een inpandige gymzaal, een aula en vier goed uitgeruste praktijklokalen.

Schoolplein

De afdelingen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs hebben ieder hun eigen schoolplein. De inrichting van beide schoolpleinen is afgestemd op de leeftijd en behoeften van de leerlingen.

Praktische informatie

Schooltijden SO

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Dinsdag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Woensdag

08.45 – 12.30 uur

 

Donderdag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Vrijdag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Voor SO leerlingen valt de ochtendpauze binnen de reguliere schooltijd.

Schooltijden VSO

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Dinsdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Woensdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.30 uur

 

Donderdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Vrijdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

De middagpauze van het VSO is verdeeld in drie groepen. Alle leerlingen hebben 30 minuten pauze (inclusief lunch).

Vakantierooster

Eerste schooldag

6 september 2021

Herfstvakantie

25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022


Studiedagen en vrije dagen

Studiedagen en vrije dagen SO

Studiedagen VSO

Woensdag 22 september 2021

Woensdag 22 september 2021

Maandag 6 december 2021

 

Vrijdagmiddag 24 december 2021

 

Woensdag 2 februari 2022

Woensdag 2 februari 2022

Vrijdagmiddag 25 februari 2022

 

Maandag 28 maart 2022

 

Vrijdag 17 juni 2022

 

Maandag 20 juni 2022

Maandag 20 juni 2022

Vrijdag 15 en 16 juli 2022

Vrijdag 15 en 16 juli 2022

 

Klik hier voor onze schoolfolder 2021-2022

Het team

Bij Hub Veghel werken we met een betrokken team van enthousiaste mensen. Samen doen we er alles aan om onze leerlingen de juiste hulp en begeleiding te bieden. Dat geldt niet alleen voor leraren, praktijkleraren, onderwijsassistenten en intern begeleiders. We kunnen ook rekenen op de hulp van onze orthopedagogen, gedragscoach en logopedist. Daarnaast zijn we er om ouders te informeren, om te zorgen voor passende, nieuwe leermethodieken en materialen, en om plannen te maken voor de toekomst.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit ongeveer acht leerlingen. Leerlingen kunnen vanaf de middenbouw van het SO tot de bovenbouw VSO zitting nemen in de leerlingenraad. Ze vertegenwoordigen hun klasgenoten en bespreken tijdens bijeenkomsten wat er klassikaal besproken is. Deze leerlingen denken bijvoorbeeld ook mee over de aanschaf van nieuwe materialen op het plein of in het lokaal.

Oudercommissie

Onze oudercommissie is heel regelmatig actief binnen Hub Veghel. De leden zijn positief kritisch en betrokken bij de organisatie van activiteiten voor onze leerlingen. Ze bieden ondersteuning bij de uitvoering ervan en helpen bij het aankleden of versieren van ons gebouw bij festiviteiten.

Samenstelling team

Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Petra Pashouwers

p.pashouwers@hubnoordbrabant.nl

Teamleider SO

Jessica Hurkens

j.hurkens@hubnoordbrabant.nl

Teamleider VSO

Robin Verbruggen

r.verbruggen@hubnoordbrabant.nl


Administratie

Functie

Naam

E-mailadres

Secretaresse 

Cécile Roebroeck

c.roebroeck@hubnoordbrabant.nl

Administratief Medewerker

Joke Heijms

j.heijms@hubnoordbrabant.nl

Administratief Medewerker

Tineke Tax

t.tax@hubnoordbrabant.nl


Onderwijsassistenten

Groep

Naam

E-mailadres

SO 1-2

Marjelle van Lieshout

m.vanlieshout-vanderwijst@hubnoordbrabant.nl

SO 2-3

Marjelle van Lieshout

m.vanlieshout-vanderwijst@hubnoordbrabant.nl

SO 1-2

Arline Termeer

a.termeer@hubnoordbrabant.nl

SO 2-3

Noa de Vreede

n.devreede@hubnoordbrabant.nl

SO 3-4

Ellen Bussers - Dominicus

e.dominicus@hubnoordbrabant.nl

SO 4-5

Imke van der Heijden

i.vanderheijden@hubnoordbrabant.nl

SO 4-5

Riske Langens

r.langens@hubnoordbrabant.nl

SO 6-7

Yvonne Kortekaas

y.kortekaas@hubnoordbrabant.nl

SO 6-7

Marie-Louise Soedamah

m.soedamah@hubnoordbrabant.nl

SO 7-8

Nadia de Vaan

n.devaan@hubnoordbrabant.nl

SO A

Geertje van den Biggelaar

g.vandenbiggelaar@hubnoordbrabant.nl

SO A

Simone van de Ven - Valckx

s.valckx@hubnoordbrabant.nl

SO B

Monique van de Kamp

m.vandekamp@hubnoordbrabant.nl

SO/ VSO

Marijke van der Heijden

m.vanderheijden@hubnoordbrabant.nl

SO/ VSO

Marjoleine van der Heijden

m.vanderheijden@hubnoordbrabant.nl

VSO 1C

Sophie van Berkel

s.vanberkel@hubnoordbrabant.nl

VSO 2D

Sophie van Berkel

s.vanberkel@hubnoordbrabant.nl

VSO 2A

Jacqueline van de Pol

j.vandepol@hubnoordbrabant.nl

VSO 2A

Thea van der Zanden

t.vanderZanden@hubnoordbrabant.nl

VSO 2B

Bente Rust

b.rust@hubnoordbrabant.nl

VSO 2C

Lotte Schuurmans

l.schuurmans@hubnoordbrabant.nl

VSO 1B

Lotte Schuurmans

l.schuurmans@hubnoordbrabant.nl

SO B

Lotte Schuurmans

l.schuurmans@hubnoordbrabant.nl

VSO 2C

Astrid Willems

a.willems@hubnoordbrabant.nl

VSO 1B

Astrid Willems

a.willems@hubnoordbrabant.nl

SO B

Astrid Willems

a.willems@hubnoordbrabant.nl

VSO 2C

Dennis van Wanrooij

d.vanwanrooij@hubnoordbrabant.nl

VSO 1B

Dennis van Wanrooij

d.vanwanrooij@hubnoordbrabant.nl

 

Groepsleraren

Groep

Naam

E-mailadres

SO 1-2

Yvon van Someren

y.vansomeren@hubnoordbrabant.nl

SO 1-2

Stephanie Herberts

s.herberts@hubnoordbrabant.nl

SO 2-3

Sanne van Schaijk

s.vanschaijk2@hubnoordbrabant.nl

SO 3-4

Lieke Bongers

l.bongers@hubnoordbrabant.nl

SO 4-5

Romy Bakkum

r.bakkum@hubnoordbrabant.nl

SO 6-7

Nicole van Geffen

n.vangeffen@hubnoordbrabant.nl

SO 6-7

Jonneke van Loon

j.vanloon@hubnoordbrabant.nl

SO 7-8

Benthe van Kemenade

b.vankemenade@hubnoordbrabant.nl

SO A

Antoinette Donkers

a.donkers@hubnoordbrabant.nl

SO A

Carolien de Roij van Zuijdewijn

c.bouwmans@hubnoordbrabant.nl

SO B

Kathalijne Bergmans

k.bergmans@hubnoordbrabant.nl

SO/ VSO

Karin Boskamp

k.boskamp@hubnoordbrabant.nl

SO/ VSO

Tessa Verhoeven

t.verhoeven@hubnoordbrabant.nl

VSO 1B

Marion Beuving

m.beuving@hubnoordbrabant.nl

VSO 1B

Miranda Koolen

m.koolen@hubnoordbrabant.nl

VSO 1C

Marieke van Asseldonk

m.van.asseldonk@hubnoordbrabant.nl

VSO 1C

Maartje van Hout

m.vanhout@hubnoordbrabant.nl

VSO 2A

Adriënne Derrix

a.derrix@hubnoordbrabant.nl

VSO 2A

Suzanne van der Does

s.vanderdoes@hubnoordbrabant.nl

SO 6-7

Suzanne van der Does

s.vanderdoes@hubnoordbrabant.nl

VSO 2B

Elise van den Acker

e.vandenacker@hubnoordbrabant.nl

VSO 2C

Diana Aben

d.aben@hubnoordbrabant.nl

VSO 2D

Ilse van Dooren

i.vandooren@hubnoordbrabant.nl

VSO 2D

Nicole Ranke

n.ranke@hubnoordbrabant.nl


Praktijk- en vakleerkrachten

Vak

Naam

E-mailadres

Tuinbouw

Henk Dijkema

h.dijkema@hubnoordbrabant.nl

Verzorging

Simone Langens

s.langen@hubnoordbrabant.nl

Techniek

Ad Wagemakers

a.wagemakers@hubnoordbrabant.nl

Creatieve productie

Marieke van den Elsen

m.vandenelsen@hubnoordbrabant.nl

Bewegingsonderwijs

Maikel Brands

m.brands@hubnoordbrabant.nl


Stage en arbeidstoeleiding

Functie

Naam

E-mailadres

Orthopedagoog

Babke Busser

b.busser@hubnoordbrabant.nl

Orthopedagoog

Willeke van Haandel

w.vanhaandel@hubnoordbrabant.nl

Orthopedagoog

Linda van de Snepscheut

l.vandesnepscheut@hubnoordbrabant.nl

Intern Begeleider

Ilse Renkens

i.renkens@hubnoordbrabant.nl

Intern Begeleider

Lisette van den Tillaart

l.vandentillaart@hubnoordbrabant.nl

Intern Begeleider

Maartje Niessen

m.niessen@hubnoordbrabant.nl

Stagecoach

Esther van Berkom

e.vanberkom@hubnoordbrabant.nl

Stagecoach

Minke de Kock

m.dekock@hubnoordbrabant.nl

Logopedist

Nicole Goossens

n.goossens@hubnoordbrabant.nl

Gedragscoach

Naomi Bolleman

n.bolleman@hubnoordbrabant.nl


Facilitaire dienst

Functie

Naam

E-mailadres

Conciërge

Peter van den Bogaard

p.vandenbogaard@hubnoordbrabant.nl

 

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad zijn ouders of verzorgers en medewerkers vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is betrokken bij belangrijke beslissingen over de school en stemt in of adviseert. We ervaren de medezeggenschapsraad als een prettig klankbord als het bijvoorbeeld gaat om het vaststellen van de inhoud van de schoolgids of de hoogte of besteding van de ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad van Hub Veghel bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging ouders

Vertegenwoordiging personeel

Mw A. Piternella (voorzitter)​​​​​​

Mw. B. Busser

Mw. J. Versteeg

Mw. I. van der Heijden

Mw. C. Wolters

Mw. S. van der Does

 

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd telefonisch voor schooltijd bij de groepsleraar van uw kind of via 0413 - 36 31 62. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u. Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles.

Lees meer over verzuim en het aanvragen van verlof.

Kennismaken
of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub Veghel of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina passend onderwijs.

Directie

 • Mw.P.H.M. Pashouwers, Directeur
 • Mw. E.J.P.M. Hurkens, Teamleider
 • Mw. R.P.J. Verbruggen, Teamleider

Commissie voor de Begeleiding

 • Mw. P.H.M. Pashouwers, Directeur
 • Mw. E.J.P.M. Hurkens, Teamleider
 • Mw. R.P.J. Verbruggen, Teamleider
 • Mw. B. Busser, Psycholoog/orthopedagoog
 • Mw. W.T.H. van Haandel, Psycholoog/orthopedagoog
 • Mw. L.H.J. van de Snepscheut, Psycholoog/orthopedagoog
 • Dhr. H.P.G. Gloudemans, Schoolmaatschappelijk werker
 • Mw. M. van Maren, Schoolarts GGD

Interne vertrouwenspersonen/pestcoördinator

 • Mw. N. Bolleman

Bezoekadres
Sweelinckstraat 4

5462 CR Veghel

Postadres
Postbus 460
5240 AL Rosmalen

Onze kalender

 • Start schooljaar

 • Schoolfotograaf

 • Herfstvakantie

 • Kerstvakantie

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).