Opbrengsten van ons onderwijs

Voor het bepalen van de opbrengsten kijken we naar verschillende dingen. Allereerst de resultaten die onze leerlingen behalen op technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast de uitstroombestemming van de leerlingen en de bestendiging van de uitstroom twee jaar na schoolverlaten. 

Ieder jaar brengen we de opbrengsten in kaart en geven we een korte toelichting over de opbrengsten. Dat doen we zowel op school- als op stichtingsniveau.