Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert of de stichting haar doelstellingen realiseert en de beleidskaders naleeft. De Raad houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur, het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 

Leden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Prof. Dr. M.J.M. Vermeulen - Voorzitter
  • Mw. Drs. K. Nieuwkerk - Lid
  • Dhr. P. Verheugd - Lid
  • Dhr. Drs. M.G.M. van Wetten - Lid
  • Mw. Drs. L.C. van Aspert - Lid