Bestuur en bestuursbureau

College van Bestuur

Het dagelijks bestuur van Hub Noord-Brabant is in handen van het College van Bestuur, Mw. Drs. A.M.H. (Rion) Pennings. Zij is eindverantwoordelijk voor alles wat er op de scholen gebeurt en legt verantwoording af over haar functioneren aan de Raad van Toezicht.

Organogram

Bestuursbureau

Het Bestuursbureau van Hub Noord-Brabant ondersteunt het College van Bestuur en de scholen. De samenstelling is als volgt:

  • Mw. Drs. D. (Daniëlle) Lulofs, Directeur Onderwijs
  • Mw. C.A.H. (Gonny) Dubbeld, Directeur Bedrijfsvoering
  • Dhr. H. (Huib) Burgersdijk, Directeur HR
  • Mw. M. (Marga) de Bree Radi® RVI®, Beleidsmedewerker Personeelszaken
  • Mw. L. (lisa) Hunt, Beleidsmedewerker Personeelszaken
  • Mw. M. (Marloes) van de Camp, Projectleider Arbeidstoeleiding VSO Werkt!
  • Mw. P. (Paulien) Kersten, Management assistente
  • Mw. Mr. N.J (Carolien) Vissers, Bestuurssecretaresse

Governance

Hub Noord-Brabant onderschrijft de branchecode Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 

Contactgegevens

Waterleidingstraat 4
5244 PE Rosmalen
Telefoon: 073 - 523 11 90
secretariaat@hubnoordbrabant.nl