Nieuws

Hieronder lees je meer over ontwikkelingen binnen onze organisatie en scholen!

  • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

    Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

  • Nieuws vanuit Hub en Skipov

    In 2021 krijgt de specialistische voorziening in Meierijstad verder vorm. En per 1 augustus wordt SBO De Wissel vanuit Skipov overdragen aan Hub Noord-Brabant.

h u b