Kwaliteitszorg

Kwaliteit verbeteren en borgen doen we op alle beleidsterreinen en alle niveaus. Om hier permanent en systematisch aandacht voor te hebben, werken wij met een zorgvuldig opgezette kwaliteitscyclus.

Kwaliteitscyclus

In de kern bestaat onze kwaliteitscyclus uit de volgende vijf vragen:

 1. Doen we de goede dingen?
  In het Koersplan staat onze ‘opdracht’ omschreven. Hier toetsen we onze acties aan.
 2. Doen we de goede dingen goed?
  Hoe efficiënt en effectief zijn we in ons handelen?
 3. Hoe weten we dat?
  Hier gaat het om resultaten en feedback. Kortom: om bewijs.
 4. Vinden anderen dat ook? 
  We luisteren naar het oordeel van anderen, bijvoorbeeld door tevredenheidsonderzoeken.
 5. Wat doen we met die wetenschap?
  De antwoorden op de bovenstaande vragen gebruiken we om ons werk verder te verbeteren.

Resultaten en speerpunten

Ons doel is om de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen elk jaar verder te verbeteren. Jaarlijks verantwoorden we wat wij hier het afgelopen schooljaar stichtingsbreed aan hebben gedaan, wat we tot nu toe hebben bereikt en wat we hierin nog willen bereiken. Uiteraard hebben de scholen ook hun eigen ontwikkel- en verbeterpunten.


 

Tevredenheidsonderzoeken

Om te leren van de periode thuisonderwijs heeft in 2020 een korte enquête onder ouders plaatsgevonden. 75% van de deelnemende ouders heeft aangegeven de opzet van het thuisonderwijs positief te beoordelen. Ook hebben ouders ons tips gegeven.


In 2021 hebben we weer een leerlingentevredenheidsonderzoek uitgevoerd.