Kwaliteitszorg

Kwaliteit verbeteren en borgen doen we op alle beleidsterreinen en alle niveaus. Om hier permanent en systematisch aandacht voor te hebben, werken wij met een zorgvuldig opgezette kwaliteitscyclus.

Kwaliteitscyclus

In de kern bestaat onze kwaliteitscyclus uit de volgende vijf vragen:

 1. Doen we de goede dingen?
  In het Koersplan staat onze ‘opdracht’ omschreven. Hier toetsen we onze acties aan.
 2. Doen we de goede dingen goed?
  Hoe efficiënt en effectief zijn we in ons handelen?
 3. Hoe weten we dat?
  Hier gaat het om resultaten en feedback. Kortom: om bewijs.
 4. Vinden anderen dat ook? 
  We luisteren naar het oordeel van anderen, bijvoorbeeld door tevredenheidsonderzoeken.
 5. Wat doen we met die wetenschap?
  De antwoorden op de bovenstaande vragen gebruiken we om ons werk verder te verbeteren.

Waar we in 2023 mee aan de slag gaan, staat omschreven in ons Jaarplan.

Resultaten en speerpunten

Ons doel is om de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen elk jaar verder te verbeteren. Jaarlijks verantwoorden we wat wij hier het afgelopen schooljaar stichtingsbreed aan hebben gedaan, wat we tot nu toe hebben bereikt en wat we hierin nog willen bereiken. Uiteraard hebben de scholen ook hun eigen ontwikkel- en verbeterpunten.


 

Tevredenheidsonderzoeken

In 2022 heeft het tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers plaatsgevonden. Met de respons van 79% en het cijfer 8,4 voor de algemene tevredenheid zijn we erg blij. Uiteraard zien we ook verbeterpunten, met name op de terreinen ICT en communicatie. Dit wordt opgenomen in ons jaarplan 2023. Het volledige onderzoek is via deze link te bekijken. 

In 2022 hebben we weer een leerlingtevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op de onderdelen schoolklimaat, onderwijsleerproces en sociale veiligheid scoren we goed met een gemiddelde van 3,3 tot 3,5 op een 4-puntsschaal. Een samenvattend beeld van het onderzoek is via deze link te bekijken.