Onze kalender

In de kalender staan de belangrijkste momenten van het jaar op rij.

 • augustus 2023
 • Start Schooljaar

 • oktober 2023
 • Herfstvakantie

 • december 2023
 • SO vrije dag

 • Schooltandarts

 • Schooltandarts

 • SO vrije middag

 • Kerstvakantie

 • Kerstvakantie

 • januari 2024
 • SO extra vrije dag

 • februari 2024
 • Voorjaarsvakantie

 • Voorjaarsvakantie

 • Oudergesprekken

 • maart 2024
 • Oudergesprekken

 • Schoolfotograaf

 • SO/VSO vrij studiedag

 • april 2024
 • Tweede Paasdag

 • VSO infoavond

 • Koningsspelen

 • SO vrije middag

 • Meivakantie

 • Koningsdag

 • mei 2024
 • Hemelvaart

 • vrije dag SO en VSO

 • Tweede Pinksterdag

h u b