Onze kalender

In de kalender staan de belangrijkste momenten van het jaar op rij.

 • oktober 2022
 • Herfstvakantie

 • december 2022
 • Sinterklaasviering SO

 • SO vrije dag

 • Schooltandarts

 • kerstviering SO en VSO

 • SO extra vrije middag

 • Kerstvakantie

 • januari 2023
 • Studiedag

 • februari 2023
 • SO vrije middag Carnaval

 • Voorjaarsvakantie

 • maart 2023
 • Oudergesprekken

 • oudergesprekken

 • Studiedag

 • april 2023
 • VSO infoavond

 • Tweede Paasdag

 • Koningsspelen

 • Meivakantie

 • Koningsdag

 • mei 2023
 • Schoolreisje

 • Hemelvaart

 • vrije dag SO en VSO

 • Tweede Pinksterdag

 • juni 2023
 • SO vrije dag

 • Studiedag

 • juli 2023
 • SO vrije dag

h u b