Onze kalender

In de kalender staan de belangrijkste momenten van het jaar op rij.

 • september 2022
 • Eerste schooldag

 • Studiedag

 • Herfstvakantie

 • december 2022
 • SO/ SBO studiedag

 • SO/SBO vrije middag

 • Kerstvakantie

 • januari 2023
 • Studiedag

 • februari 2023
 • Voorjaarsvakantie

 • april 2023
 • Tweede Paasdag

 • Meivakantie

 • Koningsdag

 • mei 2023
 • Hemelvaart

 • Tweede Pinksterdag

 • juli 2023
 • Zomervakantie

h u b