h u b

Nieuws vanuit Hub en Skipov

In 2021 krijgt de specialistische voorziening in Meierijstad verder vorm. En per 1 augustus wordt SBO De Wissel vanuit Skipov overdragen aan Hub Noord-Brabant.

De krachtenbundeling tussen SBO en SO leidt tot een voorziening dicht bij huis waar, nog meer dan nu, passend onderwijs en de juiste begeleiding wordt geboden aan leerlingen tot en met 13 jaar.

Het overdragen van een school doe je niet zomaar. We hebben gedegen onderzoek gedaan en ouders, teams en andere betrokkenen geraadpleegd. Beide ontwikkelingen zijn positief en enthousiast ontvangen. Na de instemming van onze (G)MR-en en de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zetten wij als bestuurders met volle overtuiging deze stap.

Wij kijken uit naar mooie ontwikkelingen in het belang van huidige en toekomstige leerlingen. We hopen velen van jullie hierbij te ontmoeten!

Rion Pennings, College van Bestuur Hub Noord-Brabant 

Berry Tomas, Raad van Bestuur, Skipov Hub