h u b

Samen doen wat goed is voor jeugd 's-Hertogenbosch

We willen dat alle kinderen en jongeren in onze gemeente de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te benutten. Voor wie dat niet vanzelfsprekend is, zetten wij een stapje extra.

Dat is de titel van de Bossche Educatieve Agenda 2022-2035, die vandaag feestelijk werd gelanceerd op het dak van de Sint Jan. In de agenda maken we samen met scholen en kinderopvangorganisaties afspraken over hoe we ons inzetten voor de ontwikkeling van alle kinderen in onze gemeente. “In ’s-Hertogenbosch zijn we kathedralenbouwers”, zegt Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikkeling. “Ook op een symbolische manier. Het gaat om de mentaliteit om samen te bouwen aan iets dat groter is dan onszelf. Dat doen we door te investeren in een stabiele omgeving waarin elk kind gelijke kansen heeft om het beste uit zichzelf te halen. Ongeacht waar het woont of wat het verhaal van het kind is.”

We willen dat alle kinderen en jongeren in onze gemeente de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te benutten. Voor wie dat niet vanzelfsprekend is, zetten wij een stapje extra. Zodat alle kinderen in ‘s-Hertogenbosch vol vertrouwen de toekomst in gaan. De afspraken in de Bossche Educatieve Agenda helpen ons daarbij. Concrete acties benoemen we in de eerste uitvoeringsagenda 2023-2027 die in het najaar klaar is.

Ontmoeten

We stimuleren ontmoeting tussen kinderen en jongeren met diverse achtergronden -en uit verschillende wijken en dorpen. Zo leren zij van elkaar.

Iedereen kan meedoen

Onderwijs vindt zo veel mogelijk dicht bij huis plaats. Dat zorgt ervoor dat het leven van kinderen binnen en buiten school meer met elkaar verbonden zijn. Leerlingen die meer of andere begeleiding nodig hebben, krijgen een ontwikkelomgeving die past bij hun behoefte.

Relatie met ouders

We werken nadrukkelijk samen met ouders en opvoeders bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Vakmanschap

Kinderen en jongeren volgen onderwijs dat het beste bij hun talenten en interesses past. We maken beroepsonderwijs aantrekkelijker voor zowel ouders als leerlingen.

Samenwerken met partners

Bibliotheek, sportvereniging, jongerenwerk en andere organisaties zijn onze gelijkwaardige partners bij het vergroten van de mogelijkheden van kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen.

Mensen uit het onderwijs en de kinderopvang

Wie in het onderwijs of in de kinderopvang werkt, krijgt de ruimte om vanuit eigen vakmanschap en inzicht te werken om kinderen en jongeren zelfvertrouwen te geven en te laten floreren.

Bossche Educatieve Agenda

De afspraken staan in de Bossche Educatieve Agenda en zijn voor de periode tot 2035. De gemeenteraad neemt hier op 20 september een besluit over.