h u b

Samenwerkingsovereenkomst Europees Sociaal Fonds

Namens de Vso scholen in de regio tekende Rion Pennings, Voorzitter College van Bestuur Hub Noord-Brabant, de samenwerkingsovereenkomst ESF met de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch.

Leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs zijn vaak extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het vinden en behouden van een baan is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen de Vso- en PrO-scholen extra investeren in activiteiten die de leerlingen helpen om een succesvolle overgang van school naar werk te maken.

Voor schooljaar 2020-2021 is door het ministerie SZW voor deze doelgroep extra geld beschikbaar gesteld. Deze middelen worden door de scholen in de regio Noordoost Brabant gezamenlijk ingezet om de arbeidstoeleiding regionaal te versterken. Hiermee werken we aan een duurzame infrastructuur om onze jongeren duurzaam naar werk te kunnen begeleiden.