h u b

Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in Meierijstad trekken steviger samen op: ‘De leerling profiteert’, verzekert directeur

VEGHEL - Speciaal Basisonderwijs De Wissel en Hub Veghel Speciaal Onderwijs werken sinds kort intensief samen, ze willen één zogeheten specialistische onderwijsvoorziening in de gemeente Meierijstad. Wat betekent dat? En wat merkt de leerling?

Sommige kinderen hebben het niet zo gemakkelijk om hun draai te vinden op school of in de wereld. Een verstandelijke beperking, sociaal-emotionele problemen, moeilijkheden met leren kunnen een oorzaak zijn. Om die kinderen in deze regio beter te helpen, hebben lokale schoolbesturen de krachten gebundeld. 

Deze zomer is De Wissel, school voor speciaal basisonderwijs aan de Paul Rinkstraat in Veghel, door Skipov overdragen aan Hub Noord-Brabant. Daarmee is al het specialistische onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd voortaan in handen van één bestuur en aanwezig op één locatie.

Verschil tussen beide onderwijsvormen

Maar wat is het verschil eigenlijk tussen speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO)? Grofweg gezegd, biedt speciaal onderwijs onderdak aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische problemen of gedragsproblemen. En het speciaal basisonderwijs aan kinderen die zich in het reguliere onderwijs niet optimaal kunnen ontwikkelen, maar daarbij kunnen ook de eerdergenoemde problemen zeker een rol spelen. 

,,Van schotten tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs willen we wel zoveel mogelijk af, we willen stappen zetten naar gespecialiseerd onderwijs”, licht Petra Pashouwers toe. Zij is directeur van De Wissel en tevens van Hub-Noord-Brabant locatie Veghel. ,,Wij willen uitsluitend maatwerk aan leerlingen bieden, op een school zo dicht mogelijk bij thuis. Wat heeft een leerling nodig? Welke ondersteuningsbehoefte is er? Op welke manier kan het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen?  Daar kijken we naar. We denken in kansen: wat kunnen we betekenen voor ze.”

Was De Wissel oorspronkelijk alleen een school voor speciaal basisonderwijs, sinds 2019 zijn er al verschillende SO-groepen op de Paul Rinkstraat gestart. Dit had te maken met groei van het aantal leerlingen in het SO en ruimtegebrek op de locatie van Hub Veghel op de Sweelinckstaat. Pashouwers: ,,Wij als Hub Noord-Brabant zaten eerst volledig met ons speciaal onderwijs en ook voortgezet speciaal onderwijs op onze locatie aan de Sweelinckstraat.” 

Door kennismaking met elkaars werkwijze  en de wens vanuit het regionale samenwerkingsverband in het primair onderwijs kinderen zo veel mogelijk dicht bij huis onderwijs aan te bieden zijn de eerste stappen gezet om één specialistische onderwijsvoorziening binnen Meierijstad vorm te geven. 

Expertise delen

Begin september bespraken de teams van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs op de Noordkade in Veghel in goede harmonie de toekomst. Dit schooljaar kleuren ze de inhoudelijke samenwerking van beide scholen samen verder in. ,,Wat mij opvalt is dat alle medewerkers enorm betrokken en gedreven zijn en graag hun expertise met elkaar uitwisselen. Samen willen we zorgen voor de meest passende plek voor elke leerling”, aldus Pashouwers. 

Hoewel er duidelijke verschillen bestaan tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, bestaan er tevens veel overeenkomsten. ,,Voor een belangrijk deel hanteren we bijvoorbeeld dezelfde lesmethodes.” Pashouwers vindt het heel belangrijk dat ouders en kinderen zich gehoord voelen op De Wissel, ze benadrukt dat dat zo zal blijven. ,,De bestuurswisseling zal daar geen verandering in brengen. Het zal er alleen maar nog beter op worden. Wij hebben voor elk kind voortaan een zo optimaal mogelijk aanbod in huis, wij zijn er voor alle doelgroepen”, verzekert ze

We kunnen alle doelgroepen bedienen
- Petra Pashouwers, De Wissel en Hub Veghel

Op dit moment telt het speciaal basisonderwijs van De Wissel dertien groepen en het speciaal onderwijs acht groepen waarvan er zes gehuisvest zijn op de locatie aan de Paul Rinkstraat. ,,Kinderen krijgen nadrukkelijk de ruimte om zich door te ontwikkelen. Als een leerling groeit, dan kan het best zo zijn dat hij of zij een overstap maakt binnen onze school. Nogmaals, we willen ervoor zorgen dat een kind alles uit zichzelf kan halen. Door de nieuwe structuur is dat meer dan ooit mogelijk.”