Engels

Een deel van de leerlingen maakt kennis met de Engelse taal. Door luisteren, (durven) spreken, lezen, en in mindere mate schrijven leren ze in deze taal te communiceren.

h u b

In het voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen die na school gaan werken of doorstromen naar vervolgonderwijs leren naast Nederlands ook Engels. De focus ligt hierbij op spreekvaardigheid. In het vak Engels kunnen leerlingen ook een IVIO-eindexamen doen of vmbo deelcertificaat Engels behalen.