Nederlandse taal en communicatie

Een goede taalontwikkeling vormt de basis voor veel andere leergebieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan lezen, woordenschat, spelling, mondelinge taal en begrijpend lezen.

h u b

In het voortgezet speciaal onderwijs

Als leerlingen over voldoende capaciteiten beschikken, kunnen zij zich voorbereiden op het IVIO-examen Nederlandse taal of vmbo deelcertificaat Nederlands.