Rekenen en Wiskunde

In kleine, overzichtelijke stappen leren kinderen spelenderwijs eerst de basisvaardigheden van rekenen. Daarna gaan we, als de leerling eraan toe is, aan de slag met aanvankelijk en voortgezet rekenen. Hierbij werken kinderen aan getalbegrip, rekenbewerkingen, geld, tijd, meten en klokkijken. Waar mogelijk koppelen we het onderwijs aan de praktijk.

h u b

In het voortgezet speciaal onderwijs

Het rekenonderwijs heeft een concrete en praktische insteek. We oefenen vaardigheden die nodig zijn voor wonen, werken, vrije tijd en waar mogelijk vervolgonderwijs. Een deel van de leerlingen heeft de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het IVIO-examen of deelcertificaat vmbo rekenen en wiskunde.