ICT, media en technologie

Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plek ingenomen in het dagelijks leven, op een toekomstige werkplek en in communicatie. Om onze leerlingen hier goed op voor te bereiden, werken we op school structureel en op verschillende niveaus aan het verbeteren van deze vaardigheden. Leerlingen leren onder meer om veilig en op een goede manier gebruik te maken van sociale media. Ze maken kennis met de positieve kanten ervan, maar worden zich ook bewust van de gevaren en de betrekkelijkheid van informatie.

h u b

Onze scholen hebben digiborden, laptops en iPads, waarmee we lessen visueel aantrekkelijk en interactief maken. De digitale middelen worden ingezet voor educatief gebruik, het opzoeken van informatie en vrijetijdsbesteding.