Leren Leren

Een goede werkhouding en concentratie zijn heel belangrijk. Tijdens alle lesactiviteiten gaat veel aandacht uit naar de werkhouding van de kinderen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze werkopdrachten stap voor stap uitvoeren, samenwerken, het werk evalueren en omgaan met uitgestelde aandacht. 

h u b

Het doel is om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken, zodat ze later goed functioneren in het vervolgonderwijs of op een toekomstige werkplek