Praktijkvakken in het voortgezet speciaal onderwijs

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de omvang van de school bieden we diverse praktijkvakken aan. Bij de praktijkvakken trainen de leerlingen (werknemers)vaardigheden die bruikbaar zijn in het dagelijks leven gericht op wonen, werken en vrije tijd.

h u b

Zorg en welzijn

Bij zorg en welzijn horen koken, huishoudelijk werk/schoonmaak, voeding en verzorging. Voor sommige leerlingen is het doel om de activiteiten zelfstandig uit te voeren, voor andere leerlingen draait het juist om het leren helpen en zorgen.

Horeca

Bij het praktijkvak horeca leren leerlingen enerzijds om thuis maaltijden voor zichzelf te bereiden en hierin zelfredzaam te zijn. Een deel van de leerlingen wordt voorbereid op uitstroom in deze richting.

Techniek

De leerlingen maken kennis met diverse technieken en materialen en leren om te gaan met machines en gereedschap. Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn: houtbewerken, metaal bewerken, fietstechniek, lassen, solderen, schilderen, elektriciteit. Voor een aantal leerlingen geldt dit als voorbereiding op een reguliere werkplek.

Groen

De praktijklessen groen worden op verschillende locaties gegeven, zowel in als buiten school. In de schooltuin of -kas leren de leerlingen planten, bloemen en groenten zaaien, verspenen en stekken.

Verder volgen de leerlingen een deel van het programma in natuurgebied De Maashorst. Samen met Staatsbosbeheer en IBN heeft Hub Noord-Brabant daar het bosbouwproject Leren en Werken op de Maashorst opgezet.

Detailhandel

Leerlingen die interesse en capaciteiten hebben om in een winkel te werken wordt het praktijkvak detailhandel geboden. Ze leren de basisvaardigheden van een winkelmedewerker.

Creatieve vorming en mode

Binnen dit vakgebied beeldende vorming en mode maken ze kennis met onder meer basistechnieken, kleurenleer, verftechnieken, materiaalbewerking, patroontechniek en naaimachinehandelingen.

Entree-opleiding

Op onze locatie Stedelijk VSO bestaat de mogelijkheid om een Entree-opleiding te volgen als leerlingen 16 jaar zijn. Leerlingen moeten hiervoor aan een aantal criteria voldoen. De Entree-opleiding (MBO-niveau 1) wordt in samenwerking met het Koning Willem I College (MBO) aangeboden. Leerlingen volgen deze opleiding op de locatie van het Stedelijk VSO.