Sociaal emotionele ontwikkeling

Het aanleren van sociale vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijsaanbod. Aan de hand van verschillende methodes bevorderen we de zelfkennis van de leerlingen. Ze ontdekken hoe emoties hun functioneren kunnen beïnvloeden en dat maakt ze vaardiger in het omgaan met anderen. Ook stimuleren we zelfstandigheid. 

h u b

De kern hiervan is dat leerlingen zich staande kunnen houden in zoveel mogelijk situaties in de maatschappij.