Sociale vaardigheden, burgerschap en zelfredzaamheid

Het aanleren van sociale vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijsaanbod. We bevorderen de zelfkennis van de leerlingen. Ze ontdekken hoe emoties hun functioneren kunnen beïnvloeden en dat maakt ze vaardiger in het omgaan met anderen. Ook stimuleren we zelfstandigheid. De kern hiervan is dat leerlingen zich staande kunnen houden in zo veel mogelijk situaties in de maatschappij.

h u b

Binnen hun mogelijkheden voeden wij onze leerlingen op tot verantwoordelijke en actieve leden van de maatschappij. De leerlingen leren dat ze deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormen, en hoe ze daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Oog en oor hebben voor anderen, zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang, initiatief nemen en betrokkenheid tonen zijn competenties waar we samen aan werken.