Verkeer

Met het oog op de zelfredzaamheid, verzorgen we onderwijs in verkeersveiligheid. In de verkeerslessen en -projecten sluiten we zo veel mogelijk aan bij verkeerssituaties die voor de leerlingen relevant zijn. Doel is om leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer en de gevaren en risico’s. 

h u b

Een deel van de leerlingen bereid zich voor op het praktische verkeersexamen of het theoretische examen voor bijvoorbeeld een scooter.