Wereldoriëntatie en kunst

Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek; dat is wereldoriëntatie. Aan de hand van thema’s of een methode ontdekken leerlingen de wereld om zich heen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verkeersonderwijs en burgerschap.

h u b

Met lessen beeldende vorming, muziek, drama en dans stimuleren we de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. De lessen zijn belangrijk voor de kinderen, want ze beleven plezier, bouwen zelfvertrouwen op en ontwikkelen nuttige sociale vaardigheden.