Zintuiglijke en motorische ontwikkeling

Kinderen moeten de ruimte krijgen om de omgeving te ontdekken en hun motoriek en zintuigen te ontwikkelen. Het ontdekken van de omgeving gebeurt door bewegen, voelen, zien, ruiken, horen en proeven. En gaat dus gepaard met het ontwikkelen van de motoriek en de zintuigen.

h u b

Schrijfonderwijs is een onderdeel van de motorische ontwikkeling. Dat begint al met het voorbereidend schrijven, ofwel het trainen van de fijne motoriek, zoals het goed vasthouden van een pen, tussen de lijntjes blijven en het maken van de juiste bewegingen.