Hub
Stedelijk VSO

Locatiegegevens

 • 116 medewerkers
 • 354 leerlingen
 • Leeftijd van 12 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Voorbereiding op de toekomst
 • Route naar arbeid of dagbesteding
 • Flexibiliteit en veel keuzes
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs

Welkom bij Hub Stedelijk VSO

Het Stedelijk VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. We hebben hier zo’n 400 leerlingen, die onderwijs krijgen van een enthousiast en betrokken team van ruim 120 medewerkers.

Onze leerlingen

Veel van onze leerlingen zijn afkomstig van andere Hub-scholen, maar een deel komt van andere reguliere of speciale scholen uit de omgeving. De meeste leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand. Soms in combinatie met een stoornis uit het autismespectrum, een stoornis met betrekking tot aandachttekort en hyperactiviteit (ADHD) en/of sociaal-emotionele problematiek. Ook hebben we plaats voor leerlingen die prima kunnen leren, maar belemmerd worden door gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis.

Passend onderwijsprogramma

Ons uitgangspunt is de individuele ontwikkeling van de leerling. Daarom houden we in ons onderwijsprogramma veel rekening met de verschillen tussen leerlingen in ondersteuningsbehoefte, leerniveau en andere factoren. De focus ligt op talenten en mogelijkheden. We zijn erg flexibel; dat maakt het makkelijk voor leerlingen om bijvoorbeeld van leerroute te wisselen als dit mogelijk is.

Informatieavond - donderdagavond 3 februari 2022 komt te vervallen! 

De informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen wordt verzet naar donderdag 17 maart 2022 om 19.30 uur vanwege de oplopende coronabesmettingen. Hierdoor vinden wij het nu niet verstandig u fysiek uit te nodigen om onze school te bezoeken. Wij hopen u donderdagavond 17 maart 2022 te mogen ontmoeten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich alvast aanmelden via deze link

Bezoekadres
T.M. Kortenhorstlaan 2

5244 GD Rosmalen

Postadres

Postbus 460
5240 AL Rosmalen
073 – 612 97 13
stedelijkvso@hubnoordbrabant.nl

Ons onderwijs

In het Stedelijk VSO bieden we onderwijs in twee uitstroomrichtingen: Dagbesteding en Arbeid. Het gebouw is onderverdeeld in 8 units waarbij elke unit haar eigen kleur heeft. Elke unit wordt aangestuurd door een teamleider. In onderstaand schema ziet u de indeling van de groepen in beeld gebracht:
 

Onderbouw (12 tot 14 jaar)

Op Hub locatie Stedelijk VSO bieden we onderwijs aan leerlingen met profiel 3 t/m 6. We bereiden hen voor op twee uitstroommogelijkheden: uitstroom naar arbeid of uitstroom naar dagbesteding. De leerlingen worden ingedeeld op didactisch niveau, ondersteuningsbehoefte en leeftijd. In de onderbouw volgen ze theoretische vakken zoals spelling, rekenen en praktische redzaamheid. Ook praktijkvakken staan in de onderbouwklassen op het rooster. Zo kunnen leerlingen ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen.  

Midden- en bovenbouw (15 tot 18 jaar)

Na de oriënterende fase in de onderbouw leren leerlingen in de midden- en bovenbouw steeds beter wat ze willen en kunnen doen na school. In een aantal gevallen gaan ze verder leren en soms sluit de route dagbesteding het beste aan bij de mogelijkheden van de leerling. De leerlingen die de route naar arbeid volgen, gaan stage lopen om zich voor te bereiden op een toekomstige werkplek in de sector Zorg en Welzijn, Techniek, Groen of Handel. Afhankelijk van hun niveau krijgen leerlingen de mogelijkheid om branchecertificaten en/of IVIO-certificaten te behalen. Daarmee laten ze zien dat ze vaardigheden onder de knie te hebben die nodig zijn voor toekomstig werk. 

Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de school die aan verschillende criteria voldoen, behoort onze Entree-opleiding tot de mogelijkheden. Bij succesvolle afronding van deze opleiding is uitstroom naar reguliere arbeid of naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk.

Bekijk hier de route kaart

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Onze school ligt aan de T.M. Kortenhorstlaan in Rosmalen, vlakbij ’s-Hertogenbosch, in de wijk Sparrenburg. De school kent verschillende units, allemaal in een eigen gedeelte van het gebouw.

Op school

Het Stedelijk VSO is zo ingericht dat we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Zo hebben we diverse praktijklokalen en onder meer een lunchcafé, waar leerlingen kunnen oefenen voor het vak horeca.

In de buurt

Het schoolgebouw is gevestigd in een levendige buurt, op een goed bereikbare locatie. Zo zijn het Rodenborch College (school voor voortgezet onderwijs), sporthal De Hazelaar en station Rosmalen op loopafstand.

Praktische informatie

VSO Schooltijden

Maandagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Maandagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Dinsdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Dinsdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Woensdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:30 uur

Woensdagmiddag

Vrij

Donderdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Donderdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Vrijdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Vrijdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

De pauzes in het VSO zijn verdeeld over twee verschillende tijden.

Vakantierooster

Eerste schooldag

6 september 2021

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Tweede Paasdag 

18 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

 

Studiedagen en vrije dagen 

Woensdag 22 september 2021

Woensdag  2 februari 2022

Maandag 20 juni 2022

Vrijdag 15 juli 2022

 

Klik hier voor onze schoolfolder 2021-2022 

Het team

Bij Hub locatie Stedelijk VSO werken we met een team van ruim 120 ambitieuze professionals aan het verzorgen van goed, passend onderwijs voor onze leerlingen. Van onderwijsassistent tot teamleider en van logopedist tot vakleraar: we hebben veel expertise in huis om leerlingen op de juiste manier te begeleiden. Samen bereiden we ze voor op de toekomst. We geven handvatten en vaardigheden mee, zodat onze leerlingen later zo veel mogelijk op eigen benen kunnen staan. 

Leerlingenraad

De leerlingen in onze leerlingenraad vormen een brede vertegenwoordiging van de school in zijn geheel. Ze zijn afkomstig uit alle units en koppelen vragen, tips en adviezen uit de klas terug naar de schoolleiding. De leerlingen mogen meedenken over de besteding van een budget voor de aanschaf van spelmaterialen zoals bijvoorbeeld een pingpong- of voetbaltafel. De leerlingenraad wordt begeleid door twee medewerkers. 

Oudercommissie

Onze oudercommissie vormt een luisterend oor in de school. De leden zijn positief kritisch en denken mee over zaken die in school gebeuren. Daarnaast is de oudercommissie betrokken bij de organisatie van activiteiten voor onze leerlingen. Wilt u meer weten over onze oudercommissie of heeft u een vraag? Mail dan naar: ouderraadsvso@hubnoordbrabant.nl.

Samenstelling team

Management 

Naam

Functie

Robert Pintér

Directeur

Jessica Ekkerink

Teamleider

Geertje van Kilsdonk

Teamleider

Linda Visser

Teamleider

Hedwig de Roeck

Teamleider


Leerlingenzorg

Naam

Vak

Harrie Gloudemans

Schoolmaatschappelijk werker

Anja Rath

Logopedist

Floor Duijx

Gedragswetenschapper

Nina de Hommel

Gedragswetenschapper

Iris Welvaarts

Gedragswetenschapper

Jolie Witsiers

Gedragswetenschapper

Monique Hoevenaars

Intern begeleider

Rianne van Oort

Intern begeleider

Hanneke Simonis

Intern begeleider

Lotte Voets 

Gedragscoach

Sandra Pruim

Gedragscoach


Vakleraren

Naam

Vak

Jack Coehorst

Groen

Gert Franssen

Groen

Krista Zweers

Groen

Niels Peters

Techniek

Otto van Dijk

Techniek

Sten Janssen

Bewegingsonderwijs

Youp Oosterbroek

Bewegingsonderwijs

Mirabelle Hendriks

Creatieve vorming

Angelique Kivits 

Creatieve vorming

Tanja Moolenaar

Detailhandel

Lonneke Meulendijks

Detailhandel

Jochem Heessels

Zorg en Welzijn / Economie

Erik Jansen

Zorg en Welzijn / Economie

Kim Hendriks

Zorg en Welzijn / Economie

Dré van de Wijgert

Zorg en Welzijn / Economie

Diederik van der Steen

Arbeidtrainingscentrum

Saskia Janssen

Arbeidtrainingscentrum

Maaike Swinkels

Arbeidtrainingscentrum


Conciërges

Frans Hoffman

Patrick van Westerlaak 

Daphne Scherpenzeel (ass.)

 


Administratie

Annie Fleuren

Marie-José Hanssen

Janetta Maes

 

Debby Verbrugge (secretariaat)


Stagecoaches

Cora van den Akker

Miranda van Asseldonk

Maaike van Drunen

Marc van Eijden

Joyce Hoeke

Lot van Helvoirt

Marijke Klaassen 

Guusje van de Laarschot

Laura Schonlau

Brenda Wouters

 

 


Groepsleraren

Frida Admiraal

Ivanka Bekkers

Neeltje van Berkel

Monique Boeijen

Marleen Bouwmans

Marieke Burg

Anneke Eijsvogels

Lisa van Erp

Marieke Graste

Susanne van Griensven

Iris van Haaren

Linda van Hal

Nienke Harhuis

Dianne van der Heijden

Lisanne van Heumen

Andreas van Hintum

Monique Hoevenaars

Lisa Houben

Nina Hulshof

Maud Willems

Danielle de Jong

Lieke Kortenhorst

Christel Kuipers

Ronald van Loon

Pim van Loosdregt

Sanne de Louw

Laila Majaiti Lamjaata

Kris Manders

Mirjam Maureau

Carline van Miltenburg

Manon Neelen

Rianne van Oort

Marscha Rosmalen

Loes van Schijndel

Ilja van Weert

Hanneke Veldhuisen 

Sigrid Verhoek

Ivo Vlietstra

Lars van Vugt

Susan Verlaan


Onderwijsassistenten

Joyce Bijveld

Betsie Boeijen

Vanessa Bosmans

Isa van Dartel

Kelly Heesakkers

Hennie van Hezik

Karin van Hooijdonk

Femke Klerks

Ronald de Laat

Diana van Leest

Mike van Lokven

Joren Mutsaers

Colette Oomens

Daisy van Oort

Riek van Overbeek

Denise Rachel

Roy van Schijndel

Edith Schrauwers

Eva van Sinten

Rianne Steetsel

Kim Tiemissen

Willem de Veer

Jurge van der Velden

Bianca Verhoeven

Elke van der Wielen

Nicole Verstegen

Amber van Weert

 

 

Medezeggenschapsraad

Hub locatie Stedelijk VSO kan rekenen op een betrokken medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad stemt in of adviseert bij belangrijke besluiten die door onze school genomen moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van schooltijden of aan het meedenken over de samenstelling van ons personeelsbestand. De MR is dus belangrijk als het gaat om het beleid van Hub locatie Stedelijk VSO. De verslagen van onze MR-vergaderingen zijn in te zien via onderstaande links. 

De medezeggenschapsraad van Hub locatie Stedelijk VSO bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging personeel

Vertegenwoordiging ouders

Dhr. J.M.J. Heessels, voorzitter

Dhr. E. v.d. Gun

Dhr. O.A.J. van Dijk

Mw. J. van Hoeij

Mw. S. Janssen

Mw. K. Schuurmans 

Mw. C. van den Akker

Mw. M. Bierens

Bereikbaar via

Bereikbaar via

 

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd telefonisch voor schooltijd bij de groepsleraar van uw kind of via 073 – 612 97 13. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u. Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gymles. Lees meer over verzuim en het aanvragen van het verlof

Kennismaken of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub locatie Stedelijk VSO of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina passend onderwijs

Directie

 • Dhr. R.J. Pintér, directeur
 • Mw. J.J. Ekkerink, teamleider
 • Mw. G.M. van Kilsdonk, teamleider
 • Mw. H.J.M. de Roeck, teamleider
 • Mw. L. Visser, teamleider

Commissie voor de Begeleiding

 • Dhr. R.J. Pintér, voorzitter
 • Dhr. H.P.G. Gloudemans, schoolmaatschappelijk werker
 • Dhr. D. Jansen, jeugdarts GGD
 • Mw. F. Duijx MSc, orthopedagoog
 • Mw. N. de Hommel MSc, orthopedagoog
 • Mw. I.D.F. Welvaarts MSc, orthopedagoog
 • Mw. J.A.M. Witsiers MSc, orthopedagoog

Interne vertrouwenspersonen/pestcoördinator

 • Mw. A.A.M. van Griensven
 • Mw. G.A.J.C. van der Heijden
 • Dhr. A. van Hintum
 • Mw. H.R. Simonis
 • Dhr. L. van Vugt

Bezoekadres
T.M. Kortenhorstlaan 2

5244 GD Rosmalen

Postadres

Postbus 460
5240 AL Rosmalen
073 – 612 97 13
stedelijkvso@hubnoordbrabant.nl

Onze kalender

 • Start schooljaar

 • Herfstvakantie

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

Nieuws

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

 • Nieuws vanuit Hub en Skipov

  In 2021 krijgt de specialistische voorziening in Meierijstad verder vorm. En per 1 augustus wordt SBO De Wissel vanuit Skipov overdragen aan Hub Noord-Brabant.